Skip to content

Inicjatywa Stowarzyszenia Bytomianie z siedzibą pod adresem została podjęta już 14 marca 2023 roku. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Dochód z działalności w całości przeznaczony jest na jego działalność statutową. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej.

Naszym celem jest propagowanie oraz inicjacja działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokracji bezpośredniej oraz rozwoju społeczności lokalnych. Chcemy wspierać oraz promować działania edukacyjne w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym działać na rzecz kształtowania postaw proekologicznych oraz prospołecznych, ze szczególnym wskazaniem wartości pracy. Szeroką ochroną oraz popularyzacją zamierzamy objąć dziedzictwo narodowe oraz tożsamość regionalną.

Ponadto aktywnie będziemy działać na rzecz działalności naukowej w zakresie ekonomii, dorobku austriackiej szkoły ekonomii oraz liberalizmu gospodarczego, z poszanowaniem dla naturalnych praw człowieka – w szczególności własności prywatnej oraz swobody jednostki. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą oraz służą wsparciem eksperckim w działaniach związanych z infrastrukturą, urbanistyką, gospodarką, energetyką oraz transportem. Chcemy angażować się w prace nad strategią rozwoju miasta i regionu oraz chcemy nadzorować realizacje inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia

Karolina Kurdziel

Zaangażowana w sprawy dotyczące miasta oraz regionu, prywatny przedsiębiorca, aktywny członek fandomu fantastyki oraz kultury azjatyckiej, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Ponadto posiada umiejętności artystyczne. Zwolennik wolnego rynku oraz swobód jednostki. Szerzy wolność w obszarze zdominowanym przez prawicowy oraz lewicowy dyskurs.

Marcin Grupiński

Przedsiębiorca oraz ekspert ds. transportu. Związany z branżą od początku kariery zawodowej, analityk rynku usług transportowych, autor artykułów popularnonaukowych oraz analiz statystycznych dotyczących branży transportowej. Posiada doświadczenie w spółkach prywatnych oraz publicznych i na szczeblu administracji rządowej. Szeroko zainteresowany ekonomią, urbanistyką oraz organizacją systemów transportowych. Paleolibertarianin oraz działacz samorządowy.