Przejdź do treści
Home » Blog » Stanowisko dot. uruchomienia linii M17

Stanowisko dot. uruchomienia linii M17

Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował o uruchomieniu kolejnych linii autobusowych finansowych bezpośrednio z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W granicach naszego miasta pojawi się nowa linia autobusowa M17 łącząca Bytom oraz Sosnowiec o alternatywnym przebiegu dla już istniejącej linii 91. Czas przejazdu wyniesie 46 minut, choć istnieje możliwość jego skrócenia.

Linie metropolitalne to system połączeń autobusowych Zarządu Transportu Metropolitalnego, które w założeniu mają usprawniać podróżowanie pomiędzy gminami członkowskimi Metropolii. Ponadto w znaczącym stopniu uzupełniają one ofertę transportu kolejowego w obszarach pozbawionych czynnej infrastruktury kolejowej, usprawniając zarazem dostęp do tego środka transportu.

Linia M17, kursująca w relacji Sosnowiec Urząd Miasta – Bytom Dworzec, zapewni zwiększoną ofertę przewozową w Sosnowcu, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich i Bytomiu. Dodatkowo zapewni bezpośrednie połączenia Sosnowca ze strefą ekonomiczną w Bańgowie. Linia kursować będzie z częstotliwością co 30 minut w dni robocze oraz co 60 minut w dni wolne. Zarząd Transportu Metropolitalnego przedstawił przebieg linii na poniższym schemacie.

Bytomski magistrat po raz kolejny przyjął pasywną postawę w rozmowach o rozwoju sieci metropolitalnych połączeń autobusowych, zgadzając się na narzucone przez Metropolię warunki dotyczące przebiegu nowej linii komunikacyjnej, zobowiązujące mieszkańców Bytomia do ponoszenia wyższych kosztów z tytułu przejazdu na pełnej trasie z Bytomia do Sosnowca.

Zgodnie z obowiązującą taryfą Zarządu Transportu Metropolitalnego, w przypadku podróży trwającej 40 minut cena biletu normalnego dostępnego w wersji papierowej wynosi 5,60 zł, natomiast w przypadku dłuższej podróży cena biletu wzrasta do 6,60 zł. Bytomianie zostali zatem postawieni w niekorzystnej dla siebie sytuacji, gdzie z uwagi na dodatkową obsługę południowych dzielnic Piekar Śląskich, ponosić będą wyższe koszty podróży.

Choć oczywiście nowa linia autobusowa skróci czas przejazdu z Bytomia do Sosnowca o około 15 minut względem już istniejącej 91 oraz zapewni dojazd do strefy ekonomicznej w Siemianowicach Śląskich, pominięcie interesu mieszkańców w zakresie czasu przejazdu oraz konsekwencji w postaci wyższych cen za przejazd, uznajemy za spore zaniedbanie ze strony miejskiego magistratu. Przedstawiciele lokalnej władzy zbywają z siebie odpowiedzialność, pomimo tego że jako gmina członkowska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mają prawo do wnoszenia uwag w tym zakresie.

Przedstawiciele stowarzyszenia Bytomianie proponują pominięcie w przebiegu linii M17 przystanków komunikacyjnych Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie oraz Dąbrówka Wielka znajdujących się na terenie miasta Piekary Śląskie oraz uruchomienie alternatywnej linii autobusowej Bytom Dworzec – Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie – Dąbrówka Wielka – Bańgów Krupanka – Bańgów Osiedle (obszar obecnie nieobsługiwany regularną komunikacją autobusową) i skomunikowanie jej z linią M17 na przystanku Bańgów Krupanka. W ten sposób rozwiniemy ofertę publicznego transportu zbiorowego w tym obszarze, skracając jednocześnie czas przejazdu pomiędzy Bytomiem a Sosnowcem.

Jednocześnie apelujemy o opublikowanie informacji dotyczących projektu zmian w sieci połączeń autobusowych na terenie Bytomia, ponieważ 18 listopada 2021 roku (ponad 18 miesięcy temu) podczas spotkania podsumowującego kontrowersyjne prototypowanie na ulicy Miarki, przedstawiciele stowarzyszenia otrzymali od Pana Michała Biedy informację o pracach nad nową siecią połączeń. Czas upływa, a mieszkańcy nadal są zmuszeni do partycypowania w systemie, który nie odzwierciedla ich rzeczywistych potrzeb. Deklarujemy gotowość do pracy nad nowym system transportowym Bytomia.