Przejdź do treści
Home » Blog » Raport dot. wykluczenia transportowego

Raport dot. wykluczenia transportowego

Ograniczony dostęp do zróżnicowanego rynku pracy, placówek edukacyjnych oraz instytucji opieki zdrowotnej, utrudnienia w dostępie do wysokiej jakości usług poprawiających poziom życia, drastyczne zmniejszenie popytu w sektorze usług oraz działalności turystycznej i kulturalnej regionu oraz masowa motoryzacja społeczeństwa skutkująca degradacją środowiska naturalnego.

Choć wykluczenie transportowe przynosi ze sobą wymierne szkody dla środowiska gospodarczego kraju, jego przyczyny wciąż nie zostały prawidłowo określone. Większość ekspertów podejmujących się dyskusji na ten temat skrzętnie unika aspektów związanych z ciężką sytuacją prywatnych przedsiębiorstw, wszak przecież łatwiej powiedzieć, że za wykluczenie transportowe odpowiadają przedsiębiorcy, którzy mieli czelność uruchamiać przewozy wyłącznie na tych liniach, gdzie osiągali przychody, jednocześnie domagając się od ludzi pokrzywdzonych wykluczeniem komunikacyjnym, by składali się oni na kiepską pod względem jakościowym komunikację powiatową lub gminną.

Ten niebagatelny infantylizm poważnie spłyca problem wykluczenia transportowego czyniąc z niego element politycznego manifestu sprzyjającego tym środowiskom politycznym, które swój elektorat budują na cierpieniu innych ludzi. Do tego dochodzi kwestia poważnych korzyści finansowych dla samych specjalistów, którzy wraz z przenoszeniem odpowiedzialności za usługi przewozowe na jednostki samorządu terytorialnego wygrywają przetargi na przygotowywanie planów mobilności dla poszczególnych regionów. Trudno oczekiwać więc, by te osoby działały na swoją niekorzyść.

Niniejszy artykuł ma przybliżyć rzeczywiste przyczyny wykluczenia transportowego, o których nie przeczytacie w portalach branżowych lub profilach społecznościowych transportowych aktywistów. Dopóki czerpią oni wymierne korzyści z obecnego stanu rzeczy ta patowa sytuacja związana z pogarszającą się jakością przewozów pasażerskich nie ulegnie zmianie. Artykuł ten nie ma na celu bronić przewoźników, którzy świadomie monopolizowali lokalny rynek przewozowy – ich istnienie można jednak „zawdzięczać” sytuacji, w jakiej zmuszeni są działać wszyscy prywatni przedsiębiorcy.

Pobierz Raport