Przejdź do treści

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Bytomianie, z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 29/3, 41-902 Bytom, w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane kontaktowe administratora oraz inspektora danych osobowych wyznaczonego w przedsiębiorstwie: m@my.bytom.pl

Zarząd stowarzyszenia opracował wewnętrzne procedury oraz zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Wprowadzone procedury są zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowyc

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej realizacji działań stowarzyszenia. Dane osobowe mogą być również przetwarzane celem analizy danych statystycznych na rzecz optymalizacji usług na podstawie opinii oraz zachowań czytelników, logów technicznych aplikacji, czy optymalizacji procesów obsługi, stanowiącej uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym wystawiania oraz przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na skargi i reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa oraz udzielania klientom wszystkich informacji, do których przedsiębiorstwo zostało zobowiązane przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowej lub innych treści marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są w celu archiwalnym, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, stanowiącym uzasadniony interes administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, stanowiącym uzasadniony interes administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości elektroniczne.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów będą przechowywane do zakończenia realizacji umowy przewozu oraz po zakończeniu, przez okres obsługi posprzedażowej, do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu na przejazd oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe klienta w zakresie przesyłania informacji handlowej lub innych treści marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez klienta odmowy lub cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej lub innych treści marketingowych oraz podjęcia decyzji o zdezaktualizowaniu danych osobowych.

Ciasteczka

Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji klienta oraz na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość czytelnika. Czytelnik może dezaktywować funkcję zapisywania plików cookies oraz może dokonać usunięcia już istniejących plików cookies. Czytelnik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na urządzeniu końcowym, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu. Usunięcie lub blokada możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcji strony internetowej. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zmiana treści polityki prywatności zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem 7 dni przed datą wejścia w życie nowej polityki prywatności.