Przejdź do treści
Home » Blog » Petycja dot. linii autobusowej M21

Petycja dot. linii autobusowej M21

Szanowni Mieszkańcy! Zarząd Transportu Metropolitalnego wspólnie z Urzędem Miasta Bytom ogłosił uruchomienie nowej przyspieszonej linii autobusowej M21, która docelowo ma połączyć ze sobą Bytom z Rudą Śląską oraz Mikołowem. Uważamy jednak, że linia ta nie poprawia dostępności komunikacyjnej mieszkańców Bytomia, zwłaszcza osób mieszkających na terenie Rozbarku oraz Śródmieścia. 

Żądamy zmiany przebiegu linii komunikacyjnej M21 rozszerzając go o przystanki Bytom PogodaBytom Plac Sobieskiego oraz Bytom Kościół Św. Trójcy, wzdłuż śródmiejskiego ringu. Jednocześnie wnosimy o utworzenie przystanku autobusowego Bytom Zamłynie w obu kierunkach, aby umożliwić obsługę dworca kolejowego po trasie przejazdu zanim ten autobus dojedzie na bytomski dworzec autobusowy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że obsługa śródmieścia Bytomia przez linię autobusową M21 musi odbywać się okrężnie bez przerwy na przystanku Bytom Dworzec aby osoby wsiadające na wskazanych przystankach nie musiały przesiadać się w swojej podróży do dzielnicy Szombierki oraz dalej do Rudy Śląskiej oraz Mikołowa.

Proponowane rozszerenie oferty dla wskazanej linii komunikacyjnej obejmie nawet 30 tysięcy mieszkańców Bytomia oraz kilka tysięcy osób przyjezdnych, które wizytują w naszym mieście. Dostęp do kompleksowej sieci transportowej oraz różnorodność kierunków podróży mają bezwzględnie korzystny wpływ na mieszkańców, przyjezdnych oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje liczne przedsięwzięcia na tym terenie. Poprawa oferty publicznego transportu zbiorowego to również zdecydowane oraz skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa, ponieważ zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych przekłada się na zmniejszenie liczby samochodów.

Warto zwrócić uwagę, że istotną część mieszkańców Bytomia stanowią osoby starsze, schorowane lub zmagające się z problemem ograniczonej mobilności. To wszystko skłania nas do zwrócenia uwagi na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup mieszkańców, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Każdy z nas partycypuje w kosztach utrzymania systemu publicznego transportu zbiorowego w swoich podatkach, a więc mamy jako mieszkańcy obowiązek oczekiwać od Państwa należnego rozwiązania problemów komunikacyjnych. Osoby pracujące coraz częściej są zdecydowane korzystać z własnego samochodu, choć pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej dużo lepszym rozwiązaniem z tej perspektywy byłaby podróż środkami publicznego transportu zbiorowego.

Uważamy, że publiczny transport zbiorowy ma służyć mieszkańcom, a nie generować dodatkowe problemy w funkcjonowaniu w dzisiejszej rzeczywistości, którą determinują takie pojęcia jak czas oraz pieniądze. Mieszkańcy mają prawo skorzystać z usługi, która dowiezie ich do zróżnicowanych punktów w mieście oraz poza nim. Jeżeli generujemy dodatkowe obowiązki dla potencjalnego pasażera to po prostu bezpowrotnie go tracimy na rzecz drogiego, lecz elastycznego transportu indywidualnego. Ludzie nie mają czasu na to żeby się zastanawiać nad sposobem podróży. Skoro już płacą w podatkach na transport publiczny to mają obowiązek żądać usług, które realnie będą odpowiadać na ich potrzeby. Bo to oni są jego faktycznymi fundatorami.

Warto zaznaczyć, że bytomskie Śródmieście to także miejsce pracy dla tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto, Bytomianie partycypujący w kosztach utrzymania obiektów publicznych powinni mieć swobodny dostęp do obiektów publicznych, nieuwarunkowany stosunkiem Zarządu Transportu Metropolitalnego do Bytomia. Zwłaszcza mając na uwadze, że jesteśmy jednym z kluczowych samorządów finansujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w całej Metropolii.

Na podstawie danych udostępnionych publicznie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach narzędzia do analizy dostępności przestrzennej, w odległości 500 metrów od wskazanych przystanków w Bytomiu zamieszkuje następująca liczba osób:

  • Bytom Pogoda (6,1 tys. osób)
  • Bytom Plac Sobieskiego (5,7 tys. osób)
  • Bytom Kościół Św. Trójcy (5,4 tys. osób)

Łącznie to ponad 17 tysięcy mieszkańców, którzy zyskaliby stały oraz szybki dojazd do Rudy Śląskiej. Dodatkowo obsługa tych przystanków zwiększy dostępność mieszkańców do placówek publicznych, także mieszkańców dzielnicy Szombierki oraz osób pochodzących z Rudy Śląskiej. Obsługa przystanku przy Kościele Św. Trójcy gwarantuje bezpośredni dostęp do Centrum Handlowego Agora oraz Sądu Rejonowego. W obszarze wskazanych przystanków znajduje się łącznie aż 7 szkół publicznych oraz 4 przedszkola miejskie. Ponadto znajdują się tu liczne obiekty kulturalne, miejsca pracy oraz obszar o wysokich walorach użytkowych i turystycznych.

Niezrozumiałym jest dla nas dlaczego Urząd Miasta Bytom oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w postaci Zarządu Transportu Metropolitalnego, nie podejmuje działań mających na celu zwiększenie wzajemnej dostępności do publicznego transportu zbiorowego, lecz podejmuje decyzje przynoszące pogłębianie się problemu wykluczenia transportowego. Powszechnie problem ten przypisywany jest wyłącznie obszarom o niskim zurbanizowaniu, jednakże na terenie Bytomia realnie mamy do czynienia z wykluczeniem transportowym rejonów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem urbanizacji.

Raz jeszcze jako mieszkańcy miasta członkowskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii żądamy wdrożenia ww. zmian w przebiegu linii komunikacyjnej M21 mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej dla szeregu odbiorców, którzy partycypują w kosztach funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego. Po raz kolejny niestety okazuje się, że potrzeby Bytomian są marginalizowane, a sposób wprowadzania zmian przez ZTM w sieci połączeń autobusowych oraz tramwajowych na terenie miasta bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami postrzegamy jako skrajnie naganny i nieprzystający do zasad nowoczesnej demokracji.

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG LINII M21 (chcemy go zmienić)