Przejdź do treści
Home » Blog » Nakłady inwestycyjne w Bytomiu w 2021

Nakłady inwestycyjne w Bytomiu w 2021

Drodzy Bytomianie! W związku z Dniem Samorządu Terytorialnego, na łamach naszej strony prezentować będziemy dane statystyczne dotyczące naszego miasta oraz regionu. Wiele mówi się w kontekście Bytomia, że po latach zastoju miasto w końcu się rozwija, a obecna władza w porównaniu do poprzednich realizuje dużo więcej inwestycji na szczeblu samorządowym. Mamy nowe lodowisko, a w tym okresie realizowano w naszym mieście liczne inwestycje infrastrukturalne.

Niestety na tle pozostałych powiatów oraz miast województwa śląskiego, pod względem nakładów inwestycyjnych Bytom wypada jednoznacznie najgorzej. Problemem jest bardzo niski udział sektora prywatnego, ale również niewielka wartość nakładów finansowych przypadających na jednego mieszkańca. Pomimo częściowo dostrzegalnej poprawy, nie możemy dać się zwieść pozorom, że w mieście wszystko jest pod najlepszą kontrolą.

Większość inwestycji w Bytomiu realizowana jest w ramach samorządowego budżetu, a udział sektora prywatnego w skali wszystkich inwestycji wynosi 34,8%. Na terenie województwa śląskiego gorszy wskaźnik odnotowano wyłącznie w Powiecie Gliwickim (115 540) oraz Jastrzębiu-Zdrój (83 477 osób). Bytom terytorialnie jest mniejszy, a przez to dużo łatwiej powinno być prywatnym przedsiębiorcom realizować na terenie naszego miasta różne inwestycje. W województwie śląskim wskaźnik udziału sektora prywatnego przekracza ponad 2/3 wszystkich prowadzonych inwestycji.

W przypadku wysokości nakładów inwestycyjnych przypadających na jednego mieszkańca, średnia dla całego województwa śląskiego wynosi 5 125 zł. Bytom znajduje się na szarym końcu osiągając dla tego wskaźnika zaledwie 1 900 zł. Pod tym względem wyprzedzamy jedynie Świętochłowice, a jednocześnie jesteśmy jednym z nielicznych miast, gdzie wartość inwestycji jest niższa niż wysokość podatków. W Gliwicach natomiast wysokość nakładów na jednego mieszkańca wyniosła aż 11 600 zł, przy czym większość tych inwestycji jest realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców.

Miasto Gliwice posiada na swoim terytorium największą w regionie strefę ekonomiczną, która przyciąga liczne międzynarodowe koncerny, które zakresem swoich inwestycji znacznie przyćmiewają aktywności małych oraz średnich przedsiębiorców. Sytuacja budżetowa Gliwic jest przez to dużo lepsza niż Bytomia, a realizowane przez miasto inwestycje nie stanowią tak dużego udziału w skali całego budżetu inwestycyjnego. Tuż za Gliwicami znajdują się Dąbrowa Górnicza (11 200 zł) oraz Tychy (9 200 zł), które na swoim terytorium mają liczne oraz duże zakłady przemysłowe.

Zasoby, którymi rozporządza samorząd są odbierane jednostkom w zamian za oferowanie przez samorząd usług wspólnych. By zrealizować jakiś projekt, samorząd musi odebrać innym określoną ilość zasobów. Czym większą liczbę działań podejmuje samorząd, tym mniej zasobów pozostaje w rękach obywateli, by mogli oni samodzielnie tworzyć więzy społeczne. Im dłużej obywatele muszą pracować, by „zarobić na podatki”, tym mniej wolnego czasu posiadają. Przejmując rolę inwestora, samorząd ogranicza możliwości dobrowolnego tworzenia więzi społecznych. Każdemu widocznemu społecznemu zyskowi wynikającemu z działań samorządu towarzyszy niewidoczna strata społeczna.

W 2021 roku na poczet funkcjonowania Bytomia przeciętny Bytomianin przekazał aż 2 046 zł swojego dorobku. Mówimy w tym przypadku o wszystkich mieszkańcach, włącznie z osobami w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym. Wartość wszystkich inwestycji w Bytomiu w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wynosi 1 900 zł. Tak niska wartość wzbudza w pełni zrozumiały niepokój.

Stowarzyszenie Bytomianie deklaruje działania na rzecz poprawy wskaźników inwestycyjnych miasta poprzez jego skuteczną promocję, prezentację stanowisk, projektów oraz wniosków w zakresie spraw bieżących, a także interwencje do organów władzy samorządowej, celem uporządkowania spraw dotyczących życia w mieście oraz zapewnienia optymalnego rozwoju Bytomia w oparciu o szacunek do wartości takich jak własność, wolność oraz odpowiedzialność. Zachęcamy do obserwowania naszych działań za pośrednictwem środków powszechnej komunikacji.

Pobierz Tabele