Przejdź do treści
Możliwości
Bytom pełen możliwości

Naszym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Bytomia jako miasta odpowiedzialnego oraz przyjaznego mieszkańcom, pamiętającego o swojej bogatej historii, a jednocześnie odważnie kierowanego ku nowym wyzwaniom.

Historia
Wszystkie drogi prowadzą do Bytomia

Gospodarcze oraz terytorialne serce Górnego Śląska znajduje się tutaj. Historycznie osadę zlokalizowano na szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa, przyciągając do przyszłego miasta licznych prywatnych przedsiębiorców.

Gospodarka
Bytom w centrum Metropolii

Czerpiąc ze wspaniałej historii Bytomia nie sposób uwierzyć, że w ciągu ostatnich dekad miasto doprowadzono na skraj stabilności gospodarczej, spychając naszą rolę do bycia podrzędnym wykonawcą oraz płatnikiem. Nie pozwolimy, by inne miasta decydowały o naszej roli w regionie.

Środowisko
Bytom zieloną stolicą regionu

Rabunkowa eksploatacja złóż oraz nieodpowiedzialna polityka gospodarcza miasta doprowadziła do jednoznacznie negatywnego wizerunku Bytomia. Zachodzące zmiany społeczne dają miastu szanse na nowe otwarcie, również w zakresie środowiska naturalnego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Bytomianie
Dumni Bytomianie

Pochodzimy z różnych środowisk politycznych oraz grup społecznych, ale łączy nas jeden cel – Bytom jako ważne miejsce na Świecie. Jesteśmy zwolennikami państwa minimalnego, szanujemy oraz oczekujemy szacunku do prywatnej własności, jednocześnie dbając o wspólne interesy całej społeczności.

Sukces
Nasz wspólny sukces

Jeżeli podzielasz nasze spojrzenie na Bytom oraz chcesz rozwijać nowoczesny projekt nastawiony na aktywność lokalną oraz rozwój gospodarczy miasta, zapraszamy do współpracy w Stowarzyszeniu Bytomianie!

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej stowarzyszenia Bytomianie. Powołaliśmy niniejszą organizację w 2023 roku aby wspólnie działać na rzecz naszej małej ojczyzny. W naszym zespole znajdują się osoby urodzone oraz dorastające w Bytomiu, jak również przyjezdni, którzy w tym mieście znaleźli swoją bezpieczną przystań. Stowarzyszenie reprezentują osoby w różnym wieku – od młodzieży po seniorów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz przeróżne specjalizacje – od uczniów i pracowników po rzemieślników i przedsiębiorców.

Uznajemy własność, pracę oraz wysiłek jednostki za nadrzędną wartość dla podejmowanych przez nas działań, nie zapominając jednak o potrzebach oraz obowiązkach samorządu wynikających z obowiązującego prawa. Ważny jest również dla nas wpływ na środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi przez miasto zasobami. Największy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość ma jednak ludzkie działanie.

Szanujemy tradycję oraz bogatą historię Bytomia, odważnie spoglądając w kierunku nowych wyzwań, które stoją przed miastem oraz jego mieszkańcami. Głos społeczności lokalnej jest dla nas ważny niezależnie od sympatii politycznych oraz poglądów społecznych, pod warunkiem że są one wyrażane kulturalnie oraz w oparciu o zasady etykiety. Wszyscy jesteśmy Bytomianami!